Wiedza

Ogólne wymagania dla szalunków

Beton po rozszalowaniu oddaje rysunek szalunku odbity w zaprawie betonowej. Szalunki posiadające określoną chłonność umożliwiają odciąganie z warstwy powierzchni betonowej...

Ogólne wymagania dla konstrukcji

W przypadku wykonania betonów architektonicznych narzucone wymagania dotyczące wyglądu powierzchni będą spełnione wówczas wtedy gdy zostaną stworzone warunki technicznie właściwego...

Ogólne wymagania dla betonu

W betonach architektonicznych wymaga się wysokiej optycznej jednorodności powierzchni. Dopuszcza się jedynie niewielkie (mniejsze aniżeli podają normy do betonu) odchyłki...