Klasy betonu architektonicznego

Klasy Betonu Architektonicznego
Beton Architektoniczny Klasa Miejsce występowania
Niskie Wymagania Jakościowe BA 1 piwnice, garaże, śmietniki, itp..
Standardowe Wymagania Jakościowe BA 2 klatki schodowe, ewakuacyjne, obiekty przemysłowe
Wysokie Wymagania Jakościowe BA 3 elewacje, elementy ekspozycyjne w pomieszczeniach
Szczególnie Wysokie Wymagania Jakościowe BA 4 hole, stropy, elementy przestrzenne, filary, szczególne miejsca komunikacji zbiorowej.
Wymagania powierzchni betonu według klasy oceny
Klasa Tekstura Porowatość Kolor Równość Powierzchni Fugi Powierzchnie Próbne Klasa Poszycia Deskowania Koszty
BA 1 T1 P1 FT1 E1 AF1 nie zalecane SH1 niskie
BA 2 T2 P2 FT2 E1 AF1 zalecane SH2 średnie
BA 3 T2 P3 FT2 E2 AF2 wymagane SH2 wysokie
BA 4 T3 P4 FT2 FT3 E3 AF3 wymagane SH3 bardzo wysokie

BA1

ba1

BA2

ba2

BA3

ba3

BA4

ba4

Dodaj komentarz