Ogólne wymagania dla konstrukcji

W przypadku wykonania betonów architektonicznych narzucone wymagania dotyczące wyglądu powierzchni będą spełnione wówczas wtedy gdy zostaną stworzone warunki technicznie właściwego wbudowania i zagęszczenia betonu

Ściany grubości 8cm w technologii betonu architektonicznego nie stwarza możliwości technicznych wykonania estetycznej powierzchni betonowej. Dlatego też, przy planowaniu rozkładu zbrojenia i otuliny, oprócz minimalnych odstępów należy pamiętać o podstawowych wytycznych np. min. wymiarów elementów konstrukcji, regularnych rozstawach siatki zbrojenia, mieć na uwadze niezbędne otwory do betonowania, podział dylatacji i stopień skomplikowania konstrukcji żelbetowej.

Należy zawsze zapewnić właściwą grubość otuliny betonowej dla zbrojenia zapewniając konstrukcji odporność na korozję stali, ognioodporność, dobrą urabialność mieszanki betonowej oraz wszelkie wprowadzane na szalunek elementy dodatkowe – jak matryce strukturalne, listwy fazujące i formujące fugi, zmniejszają grubości otuliny i przyczyniają się do różnego rodzaju defektów przy wykonaniu betonu lub jego użytkowaniu. Kosztem jest opieka zabezpiecznia betonu.

Dodaj komentarz